Manuus

MAN Case Visuals
Manuus Manuus, wijs wonen! In 2019 deed ondernemer Emiel een beroep op onze kennis voor de branding en website van zijn renovatiebedrijf. Fast forward naar 2023: Manuus verandert zijn positionering en heeft nood aan een rebranding en website die daaraan voldoen.
Manuus embleem

Rebranding voor een professionelere uitstraling

Elke onderneming maakt doorheen de jaren een evolutie door. Voor Manuus was dat niet anders. In 2023 besliste Emiel het roer om te gooien en zich meer als renovatiepartner te positioneren. Daarnaast was er ook een shift in de doelgroep. Voor Manuus is de ideale klant de Bank van Breda-klant: iemand die z’n (tweede) woning een gedroomde renovatie wil geven, daar de middelen voor heeft en het hele project graag uitbesteedt aan een expert.

Logo en typografie onder de loep

Het bestaande logo en de typo oogden te jong, te speels. We ontwikkelden een rebranding die de oorspronkelijke stijl respecteert, maar die meer luxe en serieux uitstraalt. Zo evolueerde het logo naar een strakkere, tijdlozere variant van de ‘M’. De huisstijl kreeg daarnaast een extra seriffont. De branding krijgt dankzij het verfijnde lettertype meer professionaliteit.

Nieuwe kleuren

Ook het kleurgebruik versterkt je positionering. Het felroze en -groen uit de vorige huisstijl maakten plaats voor twee zachtere, warmere varianten en een chic heel bordeaux.

DSC4945

De website benadrukt de partnerrol

Zorgeloos verbouwen bestaat niet. Partners die de zorgen samen met jou dragen, wél. Die boodschap moet je op een duidelijke maar beleefde manier lezen op de website. Verder kiezen we consequent voor een formelere tone of voice, in de lijn van de verwachtingen van de doelgroep.


Webdesign

Ten slotte vertaalden we de branding naar een elegant, high-end webdesign. Enerzijds is de website een kennismaking met Manuus’ belofte als partner en services. Anderzijds dient hij ook als online portfolio waar je alle geslaagde projecten bewondert.

DSC4956

Ook nood aan een totaalaanpak van je merk? We denken graag met je mee.


Let's talk!