Privacybeleid

 

1. Inleiding


Wij van De Barbaren BV ( "wij", "ons", “onze”, “Barbaren”, “De Barbaren”) doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze website (“debarbaren.be") voor u volledig veilig te gebruiken is. We begrijpen dat u wilt dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zowel privé als veilig worden bewaard. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie die u ons geeft zullen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat die veilig wordt bewaard. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of u bent het er niet mee eens, neem dan contact op via hello@debarbaren.be of op +32(0)93361105 voordat u de website gebruikt. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

“De Barbaren” respecteert de Privacywet. De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.

De Barbaren BV
Tuinwijklaan 79 – 9000 Gent
Maatschappelijke zetel: ’s Heer Boudewijnsburg 66, 8310 Brugge

 

2. Verzameling van gegevens


Wij verzamelen uw persoonlijke informatie in een aantal situaties. Wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, vragen wij uw naam en e-mailadres. We verzamelen ook de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, als u zich aanmeldt voor een van onze evenementen of bij de aanvraag van een offerte. Tot slot houden we een overzicht bij van berichten die u ons per e-mail verstuurt.
Klanteninformatie verzamelen we in ons CRM-systeem Teamleader. Daar bewaren we de klantnaam, NAWTE-gegevens (naam, adres, website, telefoonnummer, e-mail). Daarnaast bewaren we ook uw bedrijfs- en facturatiegegevens en facturen. Contactgegevens verstrekt door het uitwisselen van business cards of door middel van telefonisch contact, kunnen opgeslagen worden.
Als u onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat we mogelijk ook de delen van de website die u bezoekt en informatie over uw computer registreren. Zoals de gebruikte browser, uw netwerklocatie, het type verbinding dat u gebruikt (bijv. breedband, ASDL enz.) en uw IP-adres. We doen dit door cookies te gebruiken (hoewel de informatie die we via onze cookies verzamelen anoniem blijft, dus we kunnen niet zeggen wie je bent). Zie ons cookie-beleid hieronder voor meer informatie over wat een cookie is en hoe we die gebruiken op onze website.

 

3. Gebruik van gegevens


Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf, zullen we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen, uitwisselen of bekendmaken. Deze informatie stelt ons bijvoorbeeld in staat nauwkeuriger advertenties op u af te stemmen. We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat deze geschikt is om te voldoen aan de wet of om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven of om onze rechten, eigendommen of veiligheid of andere derden te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met organisaties die namens ons handelen en die de informatie alleen gebruiken om die service te verlenen.
De belangrijkste reden waarom we de informatie die we over u verzamelen, gebruiken, is om u op de hoogte te houden van nieuwigheden, een betere klantenservice aan te bieden, voor administratieve doeleinden en voor het volgen van activiteiten op debarbaren.be.

 

4. Overdracht van je gegevens naar landen buiten de EER


Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen die niet in de EER gevestigd zijn, tenzij dat nodig is voor de bedrijfsactiviteiten die u van ons verlangd. Het is mogelijk dat die landen buiten de EER niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving hebben als in de EER en je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau beschermd zijn. In deze gevallen zorgen we er echter voor dat elke overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EER gepaard gaat met adequate beschermingsmaatregelen alsof de gegevens binnen de EER zouden worden verwerkt en in overeenstemming met de beginselen van dit Privacybeleid.


5. Marketing


Wij wensen u graag informatie te verstrekken over onze (verwezenlijkte) diensten waarvan wij denken dat u die interessant vindt. We kunnen u dergelijke informatie per post, e-mail en/of telefoon sturen, tenzij u ons gevraagd hebt dit niet te doen.
Als u een klant van ons bent of als u ons eerder om informatie en/of diensten hebt gevraagd, kunnen we u informatie per e-mail sturen. In elk marketing e-mailbericht dat we u sturen, geven we u echter de mogelijkheid om u volledig af te melden van onze mailings.
Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan externe organisaties zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Als u niet wilt dat uw informatie gebruikt wordt voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op via hello@debarbaren.be of op +32(0)93361105. Als u besluit dat u geen marketing e-mails van ons meer wenst te ontvangen, gebruik dan het afmeldingsformulier onderaan in een van onze marketing e-mailberichten of op https://debarbaren.be/nl/nieuwsbrief/unsubscribe.

 

6. Opvragen & aanpassen van persoonlijke gegevens


U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Barbaren / Balder Martens, Tuinwijklaan 79, B-9000 Gent, hello@debarbaren.be, gratis de schriftelijke status bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

7. Uw rechten


U hebt een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. U hebt het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw gegevens en deze in te kijken. Ook mag u bekijken hoe uw gegevens verwerkt worden.
 • Na inzage van bepaalde persoonsgegevens die te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • Volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
 • Een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 • Uw toestemming in te trekken en u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Automatische profilering te laten uitschakelen en u te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

8. Links


debarbaren.be en onze marketing e-mailberichten bevatten soms links naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op debarbaren.be, en niet op deze andere websites. Zodra u onze website of marketing e-mailberichten hebt verlaten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of de bescherming en privacy die u aan die websites verstrekt. U dient voorzichtig te zijn en te kijken naar het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende website.

 

9. Veiligheid


De beveiliging van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, bewaren we uw gegevens op een beveiligde server en zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te proberen wijzigingen, verlies of misbruik van gegevens die onder onze controle staan te voorkomen. Als u op enig moment vermoedt of zich bewust wordt van een beveiligingsincident (dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld verdachte communicatie ontvangt van iemand die zichzelf buitensluit als een medewerker van De Barbaren of van een dupe-website die beweert aangesloten te zijn bij De Barbaren), stuur de mededeling naar ons of meld het incident via e-mail via hello@debarbaren.be of schriftelijk aan De Barbaren / Balder Martens, Tuinwijklaan 79, B-9000 Gent.

 

10. Wijzigingen aan dit Privacybeleid


We kunnen dit Privacybeleid op ieder moment aanpassen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen laten we je dit weten, maar we raden je aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 januari 2020.

 

 

 

Cookieverklaring

De Website (debarbaren.be) maakt gebruik van cookies. Dit kunnen eigen cookies zijn (eerstepartijcookies) en cookies van derden wiens diensten op de Website (kunnen) gebruikt worden (derdepartijcookies). Deze cookieverklaring informeert u over het gebruik van deze cookies.

U kunt uw voorkeuren via uw browser op elk gewenst moment wijzigen. Zie daarvoor de handleiding onderaan (4. Hoe kan ik cookies beheren/verwijderen?). U kunt op elk moment uw toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als u niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.

 

1. Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken de Website op uw computer worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Wanneer u de Website later opnieuw bezoekt, wordt deze informatie opnieuw naar onze servers of naar die van de betreffende derde partij teruggestuurd. Op die manier herkent de Website uw browser en kan u de Website opnieuw raadplegen volgens uw persoonlijke voorkeuren.

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacyverklaring (zie hierboven). De verwerking van functionele cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien de functionele cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van de Website. De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij de Website hiervoor uw toestemming gekregen heeft.

 

2. Hoe worden cookies ingedeeld?


2.1. Herkomst

 • Eerstepartijcookies zijn cookies die rechtstreeks door De Barbaren op de Website geplaatst worden.
 • Derdepartijcookies zijn cookies die door derden op de Website geplaatst worden, met name doordat De Barbaren elementen van andere websites incorporeert.

2.2. Levensduur

 • Permanente cookies: blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het cookie. Ze worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.
 • Sessie cookies: vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de browersessie. Telkens u het browerscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessie cookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

2.3. Functie/doeleinde

A. Functionele cookies: zorgen ervoor dat alle onderdelen van de Website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

B. Niet-functionele cookies: worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van de Website en voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

 • Analytische cookies geven weer hoe u de Website gebruikt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van de Website gebruiksvriendelijker te maken en te verbeteren.
 • Via Marketing cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfgedrag op de site, krijgen zowel de Website als derden inzicht in de campagneprestaties. Hieronder worden tevens de socialemediacookies verstaan. De artikelen en video’s die u op de Website bekijkt, kan u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van cookies van socialemedianetwerken, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Daarnaast plaatsen socialemedianetwerken ook cookies wanneer we hun content integreren in onze artikels, bijvoorbeeld wanneer een Instagram-filmpje wordt ingeladen.

Indien sociaalnetwerksites via onze Website deze cookies plaatsen om (uw) gegevens te verzamelen, heeft De Barbaren geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaringen van de sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in onderstaande lijst van actieve cookies. Houd er rekening mee dat deze privacyverklaringen op elk moment door de sociaalnetwerksites gewijzigd kunnen worden.


3. Welke cookies gebruikt De Barbaren?


3.1. Functionele cookies – eerstepartijcookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van deze website. Deze cookies kunnen zonder toestemming geplaatst worden. U kan deze daarom niet weigeren als u de website wil bezoeken.

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
Frontend_language 1 maand      De voorkeurstaal van de gebruiker Bewaart de voorkeurstaal van de gebruiker zodat u die niet elke keer moet invoeren.
Interface_language 1 maand De voorkeurstaal van de gebruiker Bewaart de voorkeurstaal van de gebruiker zodat u die niet elke keer moet invoeren.
Cookieconsent_status 1 jaar Dismiss Verbergt de cookiemelding.
Track 1 jaar Unieke ID per bezoeker Tracken van de gebruikersflow
PHPSESSID Sessie Unieke PHP ID Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID. PHP is een programmeertaal die gebruikt wordt bij de communicatie tussen uw browser en de webserver waar onze website op gepubliceerd is. Zonder deze communicatie kan u onze website niet lezen.

3.2. Niet-functionele cookies: analytische cookies – derdepartijcookies

De Website maakt gebruik van Google Analytics en Google Tagmanager. Deze cookies houden bij hoe vaak u de Website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, en hoe lang u de Website bezoekt. Deze gegevens laten toe om statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van de Website, zodat wij de structuur en inhoud van ervan kunnen verbeteren. U kan deze cookies uitschakelen door te surfen naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
_ga 2 jaar Gebruikersidentificatie Gebruikers van elkaar onderscheiden.
_gat 1 minuut 1 Verzoek-rate beperken.
_gid 24 uur Houdt uw pad doorheen de Website bij. Analyse van de websitebezoeken.
__utma 2 jaar Het aantal keer u de Website bezoekt, wanneer uw eerst bezoek was en waneer uw laatste bezoek was. Analyse van de websitebezoeken.
__utmv 2 jaar Aangepast variabele gegevens die op gebruikersniveau opgeslagen worden. Analyse van de websitebezoeken.
__utmz 6 maand Op welke manier de gebruiker de Website binnenkwam (bv. via Facebook of de Google zoekmachine). Analyse van de websitebezoeken.

 

De Website maakt ook gebruik van de tracking tool Hotjar. Deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers op de Website te tracken en te analyseren. Deze gegevens laten toe om statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van de Website, zodat wij de structuur en inhoud van er van kunnen verbeteren. U kan deze cookies uitschakelen door te surfen naar https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
_hjid 1 jaar Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID. Analyse van de websitebezoeken.


De Website maakt ook gebruik van de tracking tool Segment. Deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers op de Website te tracken en te analyseren. Deze gegevens laten toe om statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van de Website, zodat wij de structuur en inhoud van er van kunnen verbeteren.

Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
ajs_user_id 1 jaar Deze cookie helpt bezoekersgebruik, evenementen, doelmarketing bij te houden en kan ook de prestaties en stabiliteit van applicaties meten. Analyse van de websitebezoeken.
ajs_anonymous_id 1 jaar Houdt bij of u de website voor de eerste of de zoveelste keer bezoekt. Analyse van de websitebezoeken. Houdt bij hoeveel unieke bezoeken de Website krijgt.
ajs_group_id 1 jaar Volgt het bezoekersgebruik en gebeurtenissen op de Website. Analyse van de websitebezoeken.

 

De Website maakt ook gebruik van de optimalistie-tool Optimizely. Deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers op de Website te tracken en te analyseren. Deze gegevens laten toe om statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van de Website, zodat wij de structuur en inhoud van er van kunnen verbeteren.

Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
optimizelyEndUserId 6 maanden Combinatie van een tijdstip en een willekeurig nummer. Deze cookie gebruikt geen andere persoonsgegevens. Unieke identificatie per bezoeker toevoegen, om de websitewerking te optimaliseren door analyse.

 

3.3. Niet-functionele cookies: marketingcookies – derdepartijcookies

De Website maakt gebruik van socialemediacookies van derde partijen, in functie van targeting en adverteren. Deze cookies kan u weigeren als u de Website wil bezoeken.

Cookies door Facebook en de Facebookpixel:

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
fr 3 maanden Slaat informatie over de ingelogde Facebook-gebruiker op. Targeting/adverteren.
sb 965 dagen Browserinformatie. Authentificatie/login.
datr 2 jaar Browser ID. Veiligheid en integriteit van de Website.
tr Sessie Anonieme data over het bezoek van de gebruiker aan de Website, zoals aantal bezoeken, gespendeerde tijd, welke pagina’s bezocht werden … Targeting/adverteren.
_fbp 90 dagen Gebruikt om een aantal advertentieproducten te leveren, zoals real time bidding van derdepartij-adverteerders. Targeting/adverteren.
_fbc 90 dagen Deze cookie wordt alleen geplaatst als je via Facebook op de website komt. Targeting/adverteren.

 

Cookies door Google Adwords en Google Adsense:

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
CONSENT 18 jaar Detecteert of de gebruiker marketingcookies geaccepteerd heeft. Noodzakelijk voor het naleven van de GDPR en het plaatsen van de cookies hieronder.
NID 6 maanden Uniek ID dat het toestel van de gebruiker identificeert. Targeting/adverteren.
ANID 2 jaar Onthoudt recente zoekopdrachten, eerdere interacties met advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder. Targeting/adverteren. Deze cookie stelt Google in staat om advertenties aan te passen op Google-sites, zoals Google Zoeken.
IDE 1 jaar Gebruikt door Google DoubleClick om de gebruiker te tracken na het klikken op een advertentie. Targeting/adverteren. Meten en optimaliseren van advertenties en mogelijkheid tot targeting.
SSID 1 jaar Informatie over hoe de gebruiker de Website gebruikt en welke advertenties de gebruiker mogelijks heeft gezien voor zijn bezoek aan de Website. Targeting/adverteren.
_gcl_au 7 dagen Informatie over advertentie-efficiëntie doorheen websites die Google Adsense gebruiken. Targeting/adverteren.

 

Cookies door LinkedIn en de LinkedIn InsightTag:

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
UserMatchHistory 30 dagen Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te volgen om zo relevante advertenties te kunnen tonen. Targeting/adverteren.
bcookie 2 jaar Browser ID cookie. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te volgen om zo relevante advertenties te kunnen tonen. Targeting/adverteren.
bscookie 2 jaar Secure browser ID cookie. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te volgen om zo relevante advertenties te kunnen tonen. Targeting/adverteren.
lang Sessie Onthoudt de gebruiker’s geselecteerde taalversie van de Website. Targeting/adverteren.
lidc 1 dag Gebruikt voor routering. Targeting/adverteren.


Varia:

Cookie Vervaltermijn Inhoud Doel
_extfc Wordt onderzocht Wordt onderzocht Wordt onderzocht

 


4. Hoe kan ik cookies beheren/verwijderen?


4.1. Browserinstellingen

Via uw browserinstellingen kan u de installatie van cookies weigeren. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-be/HT201265
 • Safari (MacOS): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_BE

Gebruikt u een andere browser? Ga dan na of de procedure voor uw browser wordt vermeld op de website www.allaboutcookies/manage-cookies.org. Deze website is uitsluitend in het Engels.

 

4.2. Cookies verwijderen

U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

 

4.3. Advertentiecookies weigeren

Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com/

Indien u geen reclame wil ontvangen op basis van uw surfgedrag en de remarketing cookies, zoals deze van Google, kan u de instellingen wijzigen van de Google Ads Preferences Manager. Google raadt tevens het installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.
Volgende link bevat bijkomende informatie over hoe u kan beheren welke informatie door uw webbrowser wordt gedeeld wanneer u met Google diensten interageert op websites en apps van derde partijen: https://policies.google.com/privacy/partners.

 

4.4. Meer info

Meer informatie over cookies kan u vinden op allaboutcookies.org. Wenst u meer informatie over de privacy-kwesties rond internetreclame? Volg www.youronlinechoices.com.

 • YouTube (https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines)
 • Vimeo (www.vimeo.com/cookie_policy)
 • Spotify (www.spotify.com/uk/legal/privacy-policy)
 • Google (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)
 • Campaign Monitor (https://www.campaignmonitor.com/trust/gdpr-compliance/ & https://www.campaignmonitor.com/trust/security/)

 

4.5. Wijzigingen aan dit Cookiebeleid

We kunnen dit Cookiebeleid op ieder moment aanpassen. We raden u aan dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

 

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 januari 2020.